Rekonstrukce posluchárny UPCE

přestavba dvorního objektu v areálu Univerzity
nám Čs. legií, Pardubice
klient – Univerzita Pardubice
studie 2011

Studie řeší zejména dispoziční změny objektu vyvolané novým využitím objektu a celkovou rekonstrukci fasády a zázemí včetně kapacitní posluchárny.

Návrh počítá s „revitalizací“ stávající posluchárny, která zůstane samostatně přístupná spojovacím krčkem. Navíc byl kladen důraz na úpravu předprostoru samotného sálu, zřízení klidové zóny s posezením. Prostor před posluchárnou oživuje zvlněná stěna, která se propisuje i do sálu, v rámci ní je řešeno posezení a jsou umístěny automaty na občerstvení. Světlo je nově přiváděno do sálu na bočních stranách přes předsazenou hmotu fasády, což zabraňuje přímému osvětlení a umožní jednoduché zatemnění prostoru. V předsálí jsou umístěny další světlíky, které propouštějí dovnitř měkké denní světlo.

Starší část budovy je dispozičně přepracována na základě požadavků zadavatele a s ohledem na vyšší plošné nároky je řešena nástavba nad východní dvoupodlažní částí.

Návrhem řešení fasád se snažíme vnést do stísněného prostoru dvora řád a zvyšujeme jeho čitelnost. Ocelovou nástavbu posluchárny a 3NP nad starší částí budovy materiálově spojujeme a pomocí obkladu fasády z desek (např. Cetris) dáváme fasádě detail, který velkou hmotu zjemní a rozčlení. Rozčlenění fasády také napomáhá barevné řešení fasády, které používá více odstínů desek. Ostatní hmoty, které obepínají hlavní kubus posluchárny nebo se na něj napojují, jsou opláštěny hladkým falcovým plechem v neutrální stříbrné barvě.