Automatické mlýny 2014

Animovaná prezentace města Pardubic
Téma – Automatické mlýny 2022
ArchitectureWeek 2014
spolupráce a animace – Aleš Mach