Basketbalistky VŠ Praha

Logotyp basketbalového klubu VŠ Praha
2009