Botanická zahrada

Vytvoření nového loga a vizuální identity
Botanické zahrady Praha – nerealizováno.
2014