ČKA vizuální styl

Nerealizovaný návrh vizuálního stylu České komory architektů
2012