ČSÚ

Nerealizovaný soutěžní návrh na logotyp
Českého statistického úřadu
2. místo / 2011