Enigma Bridge

Nový vizuální styl firmy Enigma Bridge + vytvoření jednoduchých schémat pro webovou aplikaci. 
Praha 2016