flákota

boček s chlebíkem pěkně v pomaláku do bezvědomí