GMP – logomanuál

Kompletní vizuální styl Galerie města Pardubic
Bannery, tiskoviny, vstupenky, vizitky, bilboardy, ...
2012