Hotel 100

Jeden objekt (Hotel 100 na starém městě v Pardubicích) a 3 různé funkce – nově zrekonstruovaný hotel, italská restaurace a kavárna.
Tři různá loga pro tři odlišné subjekty.
Fotografie – Lenka Bukačová
Pardubice 2015