Interaktivní panel

Nádraží ČD Pardubice
Návrh interaktivního panelu do vnitřního prostoru odbavovací haly ČD v Pardubicích 
2010