Jana Hejdová

Grafický návrh loga pro Janu Hejdovou – architektura, design, návrhy svítidel,... 
Praha 2016