Kavárna Tyršovy sady

rekonstrukce objektu při vstupu do parku
Pardubice
klient – soukromá osoba
studie 2008

Studie řeší umístění restaurace a kavárny do objektu, který je nyní využíván pouze jako sklad. Potenciál objektu je však daleko větší, protože leží přímo vedle vstupního schodiště do městského parku těsně sousedícího s centrem města. Ve spodní úrovni parku je umístěna restaurace, která využívá klidného prostředí v zeleni odcloněného od komunikace. V horní úrovni ulice doplňujeme nástavbu se zázemím pro sezónní kavárnu a posezením s výhledem na park. Hmota v tomto 2NP má zároveň zvýraznit jinak nenápadný objekt schovaný v dlouhé uliční čáře Sukovy třídy za terénním zlomem. Naší snahou bylo v maximální míře využít prostory přízemního objektu, kde jsme také respektovali konstrukční členění.