Kostelec

studie rodinného domu
Kostelec u Heřmanova Městce
klient – soukromá osoba 
studie 12/2015

Lokalita

Rodinný dům s malým hospodářským stavením se nachází v zajímavé lokalitě obce Kostelec u Heřmanova městce v blízkosti kulturní památky, kterou tvoří opevnění (val) s kostelem sv. Petra a Pavla. Hranice kulturní památky zasahuje na řešené území včetně objektů, neboť pozemek je součástí chráněných valů. Parcela se zařezává do svahu a vytváří tak malou plošinu. Tato plošina vymezuje parcelu pro domy a zahradu. Východní část pozemku je kryta valem a západní část se otevírá do kopcovité romantické krajiny Železných hor. Oba objekty mají stěny z kamenného zdiva dosahující tloušťky až 70 cm. Krovy jsou dřevěné s taškovou krytinou. Objekt domu byl v nedávné minulosti využíván jako chalupa pro rekreační účely.

Současný stav budovy

Stávající stav objektu nadále neumožňuje využití domu pro rodinné bydlení podle dnešních životních nároků. Objekt nemá izolaci proti zemní vlhkosti, tepelně izolační vlastnosti domu jsou nevyhovující a statika objektu je narušena, zejména její stropní a střešní konstrukce. Z těchto důvodu bylo rozhodnuto o demolici a následné nové výstavbě. Objekt kůlny, vzhledem k uvažované budoucí funkci, bude částečně využit. Vzhledem ke statickému narušení krovu, je žádoucí stávající krov odstranit a nahradit novým, tvarově stejným. 

Zadání

Zadáním bylo vytvořit současné bydlení pro rodinu se dvěma dětmi a plně využít potenciál a jedinečnost místa. Součástí řešení bydlení byl objekt kůlny, kde se předpokládá umístění sezónního bydlení. Konstrukční představa domu byla dřevostavba a podkladem byly příklady realizací různých rodinných domů vyhledaných klientem v odborném tisku. 

Návrh

V rámci studie bylo ověřena možnost využití stávajícího objektu. Vzhledem k technickému stavu a konstrukčním výškám bylo rozhodnuto o odstranění stávající stavby domu. Vzhledem k ochrannému pásmu kulturní památky a snaze co nejlépe a přirozeně navázat na okolní zástavbu, jsme objem původního domu vzali jako limitu pro návrh novostavby. Tento limitní objem nám vytyčil jasné hranice velikosti a tvaru nového domu.

Navrhli jsme jednopodlažní dům s podkrovím krytým atypickým zastřešením, které dává domu nový charakteristický tvar a zároveň respektuje námi stanovené limity. „Deformace“ zastřešení nám umožňuje lepší využití podkrovní části. Půdorysně jsme dům rozšířili směrem k objektu hospodářského stavení, čímž jsme zvětšili velikost zádveří a zároveň rozšířili prostor krytého zápraží, které bylo specifické pro původní objekt.  

Dominantním prostorem nově navrženého rodinného domu je obytná místnost s kuchyní, která je členěna pomocí přímého schodiště umístěného v centru dispozice. Schodiště nám tak dělí prostor na kuchyň s jídelnou, televizní kout s krbem a zádveří s toaletou. Jídelna je vizuálně spojená velkým prosklením se zahradou, která je přístupná dveřmi z kuchyňské části. Vstup do objektu a zádveří jsou umístěny ve uprostřed východní části domu. Zádveří je  kryté  schodištěm pod nímž se nachází toaleta. Ze zádveří je přístupná samostatná šatna. Ta je průchozí a navazuje tak na technickou místnost, která se nachází v severovýchodním cípu domu. Zádveří pokračuje prostorem za schodištěm k západní části domu. Z této chodbičky je přístupná na jedné straně ložnice rodičů a na straně druhé samostatná toaleta. Ložnice se tedy nachází v severozápadním cípu domu a její součástí je koupelna se sprchovým koutem a vanou. Ložnice využívá společnou toaletu v přízemí umístěnou pod schodištěm.

Do patra domu se vstupuje přímým schodištěm vedoucím do společné haly, jejíž dominantním prvkem je horizontální okno s výhledem přes střechy sousedů na západ do krajiny. Ve štítech podkroví jsou umístěny dva pokoje a na východní straně je oddělena společná šatna a koupelna s WC.