Krajské kulturní centrum

rekonstrukce dvou objektů v areálu bývalé továrny firmy Baťa a řešení prostoru mezi nimi
Zlín
architektonická soutěž 2009
zadavatel – Zlínský kraj
spolupráce – ing. arch. Eva Doskočilová

Silný urbanismus zlínské továrny od arch. Gahury se pro nás stal čtvercovým rastrem – partiturou, domy se staly notami. Krajské kulturní a vzdělávací centrum podle zadání zahrnuje tři instituce: Krajskou knihovnu Františka Bartoše, Krajskou galerii výtvarného umění a Muzeum jihovýchodní Moravy. Z velké části využívají prostory stávajících domů, mezi objekty nově vzniká tubus pro sklad knih. Oba domy jsme spojili společnou halou schovanou pod umělou „komiksovou“ krajinou se stromy, které stíní a v noci svítí. Krajina prochází mezi domy, jejichž fasáda je obrazem a prostor mezi je místem k setkávání a odpočinku. Krajina není vodorovná. Je živým prostorem, který nás provází mezi domy je symbolem místa, je iniciačním impulsem lokality. Má být výrazná, jiná a lákavá. Není parkem, není náměstím, je novým veřejným prostorem.

Dispoziční řešení respektuje konstrukce domu a vychází z požadavků zadání. Interiéry jsou volným uspořádáním funkčních prostorů.