Nová scéna Národního divadla

fasáda Nové scény Národního divadla - changing the face
Praha
ideová architektonická soutěž 2010
vyhlašovatel – Národní divadlo 

Nová scéna Národního divadla je emocionálně diskutovanou architekturou z dílny architekta Pragera. Je to výrazný dům, ke kterému se musí každý jasně vymezit tak, jako třeba k Národní knihovně na Letné. Síla Nové scény je zřejmá a přístup k ní vyžaduje specifické řešení. Pro nás má významnou hodnotu část se skleněnými obrazovkami, vnímáme ji jako monumentální výtvarné dílo, které by mělo být zachováno.

Navrhujeme proto pouze jeho oživení barevnou hrou RGB světel, která jsou umístěna v mezeře fasády za skleněnými tvárnicemi. Rozmístění a typ barevného osvětlení by mělo umožňovat instalace umělců pracujících s těmito médii, zajímavě tak proměňovat fasádu ve večerních hodinách. Dále by měla mezera umožnit odizolování části objektu Nové scény se sály zvukově a tepelně.

Jako méně výraznou vnímáme druhou část objektu s pláštěm z hladkých skleněných tabulí. Dle našeho názoru si tyto dvě části spíše konkurují, než by se vzájemně podporovaly. Z tohoto důvodu jsme hledali formu architektury k Libeňského plastice, která by byla domem – nebyla dalším uměním, či grafikou. Nechtěli jsme vytvořit dekoraci ani konkurenci ke struktuře skleněných tvárnic. Jistě se nabízelo použít fasádu původního zde stojícího domu, my jsme ale hledali jen symbol domu, ne architekturu.

Hledání nás zavedlo až k modulové výstavbě panelových domů, která patří do tématiky dobové výstavby. Fasády panelových domů jsou čitelné, mají svou estetiku banality. Fasády panelových domů jsou kulisou života - večer jsou okna srdci sídlišť, kde televize pulzují rytmy seriálů. Zhasínají a rozsvěcují se světla pokojů. Fasády jsou membránou života. My jsme tuto membránu přenesli do centra života města a dali jsme jí novou materiálovou eleganci. Vytvořili jsme hladkou předsazenou fasádu z panelů bílého Corianu, profilovaných včetně rámů oken a parapetů. Fasáda obsahuje artefakty života – satelity, šňůry na prádlo. V noci je fasáda podsvětlena, využívá průsvitnosti materiálu a stává se živou a proměnlivou jako město samo.