Obytné podkroví

studie obytného podkroví
Pardubice
klient – soukromá osoba 
studie 8/2015

Lokalita

Objekt č. 2259 se nachází v ulici Lexova čtvrti Dukla v Pardubicích charakteristické zástavbou bytových zděných domů první pětiletky. Jedná se o bytový dům o třech nadzemních podlažích s valbovou střechou, který prošel rekonstrukcí. Lokalita je urbanisticky ustálená a objevují se zde různé střešní nástavby mnohdy měnící charakter střešní roviny čtvrti. V blízkosti domu se nachází bohatá občanská vybavenost a napojení na linky MHD.

Současný stav

V současné době je podkroví neobytné a nezateplené. V nedávné době došlo k zateplení fasády domu a výměně oken a střešní krytiny. V půdoryse je dům rozdělen komínovými a odvětrávacími jádry na tři trakty. Plocha domu je 374,84 m2. Střecha je z pálené taškové krytiny se sklonem cca 33°. Krokve jsou uloženy na vaznicích podpíraných sloupky s pásky a doplněných o horizontální kleštiny. Vazný trám se nachází pouze ve středním traktu a spojuje tak pouze protější sloupky. V krovu se nachází výměny pro prostup komínů. Pozednice obíhá půdorys po obvodu stejně tak, jako římsa pod střešním žlabem.

Návrh

Návrh reaguje na členění prostoru soustavou komínových těles, které vytváří centrální příčný trakt dispozice a člení prostor na další 2 trakty. Vstupní schodiště do bytu ústí v krajní části do středního traktu a je pokračováním stávající vertikální komunikace. Po vstupu do úrovně podkroví jsou v bočních traktech umístěny prostory – šatna, hostinský pokoj, hygienické zázemí. Střední koridor vytvářející chodbu ustí v centrální obytný prostor. Hlavní obytný prostor bytu je otevřený do krovu. Je členěný pouze komíny a vazbami krovu. Tento prostor navrhujeme zvětšit dvěma vikýři orientovanými do ‚dvora‘ při západní straně domu. Z obou těchto vikýřů se nabízí výhled do korun vzrostlých stromů, čímž prostor volně plyne do exteriéru a vytváří příjemnou atmosféru. Jeden vikýř je tvořen horizontálním oknem a je situován u jídelní části prostoru a druhý vikýř je vertikálním oknem a vymezuje obývací část hlavního prostoru. Ostění  těchto oken je zkosené, tak aby nástavba působila při pohledu co nejvíce subtilně. Kuchyň, ačkoliv je včleněna mezi komínová jádra, je dominantním prvkem obytného prostoru a součástí středního koridoru. Na hlavní prostor navazuje pracovna, která je uzavřeným pokojem „za kuchyní“.  

Střední koridor pokračuje za průchozí kuchyní posuvnými dveřmi, které oddělují intimní část bydlení, kde se nachází ložnice, dětský pokoj a sdílené hygienické zázemí. Součástí pokojů jsou šatny. Dětský pokoj je možné příležitostně rozdělit na 2 menší. Vzhledem k nízké světlé výšce podkroví, navrhujeme střechu zateplit nad rovinou krokví. Přeložení střechy nabízí vytvoření nové římsy, která dům obíhá po obvodě. Odvodnění navrhujeme zajistit nástřešním žlabem, skrytým za střešní římsou. Římsa a žlab jsou napojeny na oplechování parapetů navržených vikýřů a zajišťují jejich odvodnění.