ovec

ovečka pečená do zlatova + pingpongoš v třebosické sokolovně