Plán síťě linek MHD

Grafický návrh plánu sítě linek MHD Pardubice. Od stávajícího plánku se návrh liší v několika věcech. Trasy linek nekopírují přesně mapu, bylo pro nás důležitější, aby uživatel věděl kudy jednotlivá linka projíždí. Plánek je zaměřen na turisty nebo na lidi s malou znalostí MHD. Linka autobusu a trolejbusu má stejnou barevnost. Odlišena je jen trasa nočních spojů.
Plánek je možné si stáhnout dole pod textem.
Spolupráce – Aleš Mach
Pardubice 2017