Projekt Havlíčkova

Grafický návrh katalogu, logo a fotografie dodány zadavatelem.
Rozměr katalogu – 350 x 310 mm / 12 stran.
Pardubice 2016