Projekt Šafaříkova

Grafický návrh katalogu, vizualizace dodány zadavatelem.
Rozměr katalogu – 350 x 310 mm / 14 stran.
Pardubice 2016