RD – Bělečko

novostavba rodinného domu
Bělečko, Hradec Králové
klient – soukromá osoba
studie, projekt 2007
realizace 2010 

Jedná se o jednopodlažní rodinný dům složený ze dvou hranolových navzájem kolmých objemů. Je situován v severní části parcely a je rovnoběžný s hranou pozemku s odstupem cca 12m od hlavní komunikace. Prostor mezi domem a silnicí je určen pro parkování a výhledovou stavbu garáže. Ve vyšším objemu domu je umístěna denní část, kde se nachází kuchyň s obytným prostorem. Tento prostor je situován jihozápadně a otevírá se do volné zahrady. Nízká část domu je dělena chodbou na severní a jižní část. V severní části je umístěno hygienické zázemí a technické zázemí domu. Jižní část se otevírá do zahrady a jsou zde umístěny pokoje.