RD Pardubice

realizace RD
klient – soukromá osoba 
studie, projekt  04/2013–12/2013

foto – Ester Havlová

ZADÁNÍ
Na počátku byla parcela a jasná představa klienta o domě takřka včetně dispozičního uspořádání, která v průběhu morfovala. Vizí byl přízemní dům pro „vysloužilé“ golfisty s dvěma vozy, s komfortním zázemím, místností na cvičení, saunou, odděleným pokojem pro hosty a pracovnou, která má kontakt s obytnou místností.

MÍSTO
Parcela se nachází v rozvojové části v blízkosti centra města u sádek. Toto území prochází intenzivním rozvojem a vytváří „kobercovou“ zástavbu domů. Celá lokalita tvoří uzavřenou enklávu rodinných domů s problematickou urbanistickou strukturou bez veřejných prostor. Pro výstavbu byly vybrány klientem dvě okrajové parcely při hlavní obslužné cestě územím u křižovatky s komunikací napojující dopravní smyčku s prstencem parcel.

NÁVRH
Dům je situován na severozápadní straně pozemku dále od příjezdové komunikace, ke které je vystrčena hmota garáže. Severní část domu při hraně se sousední parcelou je uzavřená s minimem oken jen se zářezem menší letní terasy. Součástí severní stěny je vsazená „kůlna“ pro zahradní nářadí. Vlastní dům tvoří tři hmoty, severní obytná (nejvyšší a nejdelší) , dále jižní nízký kvádr garáže s porostlou fasádou mezi nimiž je umístěna hmota ukrývající vstup, šatnu, pracovnou, a která vytváří spojující modul.

Dispoziční řešení důsledně dbalo na jasné oddělení provozů domu, společenské, soukromé a technické. Vstup je umístěn v západní části, který je krytý hmotou garáže a prostor před domem vytváří poloveřejné prostranství, které může sloužit pro parkování návštěv. Zádveří navazuje na podélnou osu domu, kterou tvoří chodba ústící v otevřený obytný prostor s kuchyní. Do zádveří je možné vstoupit přes šatnu přímo z garáže. V blízkosti vstupní části je umístěn pokoj pro hosty, který je vybaven vlastním hygienickým zázemím a výstupem na terasu na západní část pozemku. Z chodby je vstup do komfortního technického a skladového zázemí. Poslední místností přiřazenou k chodbě je pracovna, která je vizuálně propojena s obytnou místností. Obytná místnost je koncovou částí domu, kterou bychom mohli nazvat společenskou. Prostor obytné místnosti se otvírá prosklenou stěnou na jihozápadní krytou terasu, která je od západu krytá hmotou garáže, vytvářející porostlou zelenou stěnu zahrady. Z druhé strany se zařezává do místnosti malá terasa, sloužící jako stinný prostor pro letní měsíce.

Prodloužením osy chodby přes obytnou část vstupujeme do soukromé části majitelů. Chodba se rozšiřuje a stává se prostorem na cvičení, ze kterého je vstup do koupelny se saunou, šatny a ložnice. Z koupelny je možný výstup na malou severovýchodní terasu. Z prostoru tělocvičny-chodby je výstup na hlavní terasu s bazénem. Konečnou místností je ložnice s okny na východ a výhledem do východní části pozemku se zahradou.