RD v Přezleticích

studie RD
Přezletice
klient – soukromá osoba 
studie, DSP  02/2014–09/2014

Parcela pro výstavbu rodinného domu se nachází v obci Přezletice ležící severovýchodně od Prahy a správně spadající pod město Brandýs nad Labem a je součástí zastavitelné části obce určené pro výstavbu rodinných domů. Vlastní parcela se nachází v blízkosti Dolní Návsi cca 200 m v centru obce. Plocha parcely je 873 m2 a má lichoběžníkovitý tvar a je mírně svažitá k jihu. Přístup na parcelu je ze severní strany úzkým pruhem mezi pozemky z ulice Ctěnická a z jižní strany z ulice Vrbová. Sousední parcely jsou zastavěné pouze ze západu a severu rodinnými domy. Sousední východní parcela je volná s vodou.

Koncept
„Obytné prostory v přízemí se otvírají do zahrady a pokojíky jsou intimním zákoutím s atmosférou.“ 

Dům je osazen při severozápadním kraji pozemku a využívá pro přístup úzký pruh parcely z ulice Ctěnické. Toto napojení navrhujeme při západním kraji parcely protáhnout k její jižní straně. Na tento průchod pozemkem navazuje garáž a vlastní vstup do domu, před kterým je vytvořen schovaný prostor se stávající studní a stromem pro letní posezení. 

Dům je tvořen jednoduchou hmotou kvádru, který byl zubatě rozříznut střechou. Zastřešení domu vytváří jemný detail, který strohý kvádr oživuje a dává domu specifickou tvář. K základní hmotě je ze severu připojen klín vstupu se schodištěm a s plochou střechou.

Všechny obytné místnosti se otevírají k jihu okny. K severu jsou umístěné prostory komunikační a prostory zázemí domu. V přízemí domu je umístěna hlavní obytná místnost s velkou prosklenou stěnou do zahrady a součástí přízemí je pokoj pro hosty s oknem do zahrady. Při severní stěně je umístěno technické zázemí domu, spíž a u pokoje pro hosty hygienické zázemí. 

V patře domu jsou umístěné pokoje pro rodinu – 2 dětské pokoje, ložnice se svým hygienickým zázemím a otevřený prostor pracovny. Chodba je současně šatnou a prostor nad schodištěm a vstupem je využit pro umístění koupelny. Výrazným prvkem pokojů v patře je prolamování stropní konstrukce kopírující sklon střechy a vytvářející z pokojů originální prostory, které překračují klasické ortogonální pojetí.

Konstrukce
Hlavní nosnou konstrukci tvoří obvodové zdivo a střední dělící stěna. Střechu objektu předpokládáme z dřevěných vazníků. Konstrukci garáže navrhujeme lehkou dřevěnou, která prosvítá skrz makrolonový plášť. Důležitým prvkem bude zastřešení terasy, které by mělo být rovněž z dřevěných prvků.