Rekonstrukce a přístavba sýpky

rekonstrukce památkově chráněného objektu a přístavba
Přestavlky
klinet – soukromá osoba
studie 2010 

Objekt sýpky z 19. století stojí v malé obci cca 12 km od Chrudimi. Jedná se o jednoduchou ale výraznou stavbu, která je součástí historického celku obce spolu se zámkem. Poloha při příjezdové cestě od Hrochova Týnce dává sýpce výraznou pozici v obci.

Objekt nebyl dlouhodobě využíván a vnitřní konstrukce patrování domu byly drasticky odstraněny. Úkolem studie bylo dát domu nové využití – restauraci s ubytováním v patře objektu. Jelikož se jedná o památkově chráněný objekt, byl kladen důraz na zachování a obnovu vnějšího vzhledu a členění fasád. Nové provozy byly do domu vestavěny jako nezávislé nové konstrukce, vzniká tak izolovaná vestavba, která navazuje na původní patrování sýpky a využívá i prostor krovu. 

K objektu sýpky byl zároveň navržen malý objekt prodejny s odděleným provozem bufetu. Tato budova má působit spíše jako „hospodářský přístavek“ než jako konkurující stavba. Proto byla navržena ve tvaru jednoduchého obdélníku s pultovým zastřešením. Zajímavým detailem se zde stává zastřešení pomocí barevné asfaltové krytiny vytvářející mozaiku. Ta přechází ze střechy i na svislou jižní stěnu domu.