Rekreační chata

studie rekreační chaty
Rokytnici v Orlických horách
klient – soukromá osoba 
studie 02/2015

Lokalita

Objekt se nachází v obci Rokytnice v Orlických horách na pozemku situovaném cca 400m severně od centra města v bývalém areálu pily. Stavba dříve sloužila k sušení dřeva a dýh. Dnes jsou budovy pily nevyužité a v zanedbaném stavu. Pozemek je svažitý směrem na jihovýchod s převýšením cca 5m.  Pokrývá ho náletová zeleň se vzrostlými stromy. Plocha parcely činí 545 m2 a z toho je zastavěno 240 m2. Lokalita je zpřístupněna komunikací ze západní strany. Na této straně se nachází také samotný objekt, pro který přestavbu navrhujeme. Na pozemku jsou další dva objekty – stodoly v nevyhovujícím stavu. V rámci záměru jsou zamýšleny k demolici.

Současný stav přestavované budovy

V současné době se jedná o částečně podsklepenou stavbu se sedlovou střechou, zděným 1NP s podkrovím. Na severní straně se nachází vyzděná štítová stěna, o kterou se opírá vaznicový krov se stojatou stolicí, kleštinami a vzpěrami. Druhé nadzemní podlaží je podepřeno trámovým stropem se záklopem z trapézového plechu a dřevěné podlahy. Stěny tohoto 2NP tvoří pouze prkna přibitá do trámů. Okenní výplně jsou členěné z ocelového rámu a s jednoduchým zasklením. Ke stavbě byla na východní straně přistavěna dřevěná stodola s pultovou střechou. Stodola je dnes v dezolátním stavu.

Koncept

S rozvojem turismu v horských oblastech je tradiční způsob života nahrazován novým. V zimním období většinu návštěvníků hor přitahují lyžařská střediska a v letním období to jsou pěší stezky a cyklistické trasy. Uspokojení rostoucí poptávky po rekreačním vyžití diktuje proměnu krajiny a lidských sídel. Obdobná proměna se vztahuje i na naše zadání přestavby.

I přes to, že dispozice objektu zcela měníme, pokoušíme se zachovat ve vnějším vzhledu stavby původní charakter. Kromě toho se naším návrhem snažíme rozvinout duch místa (genius loci) tak, abychom se odkázali na tradici horských staveb i na samotný život v horách. To se projevuje například zachováním hmoty domu, použitými materiály (dřevo, kámen), okenními prvky, atd. Doufáme, že návštěvníci budou během svého pobytu na této rekreační chatě vnímat kromě zimních či letních radovánek i místní tradici, kterou jsme se naším návrhem snažili respektovat.

Návrh – využití

Využitím chata nabízí ubytování až pro 19 osob. V 1NP se nachází apartmán pro 4 osoby. Ve 2NP je apartmán s kuchyňkou pro 7 osob a další dva apartmány pro 4 osoby. V přízemí je společenská místnost s kuchyňským koutem a krbem. Je propojena s terasou na východní straně budovy. Podzemní podlaží disponuje relaxační zónou (vířivka, sauna), která přímo navazuje na zahradu. Na tomto podlaží je umístěno technické zázemí a lyžárna/kolárna. Podél jižní strany pozemku je k dispozici pět parkovacích míst a zahradní domek s ohništěm. V zahradě je dále umístěno dětské a volejbalové hřiště.

Návrh – fasády

Vertikální trojdělení se v architektuře objevuje již od dob starověku a po pozornějším průzkumu stavby se nachází i zde – kamenné podzemní podlaží, zděné vstupní podlaží a prkenné druhé nadzemní podlaží. Na toto trojdělení navazujeme a umocňujeme ho. Navrhujeme kamenný obklad podzemního podlaží. Kombinaci omítnuté zděné části a dřevěné části 2NP ponecháváme. Čelní (západní) fasáda domu kompozičně vychází ze svého předchůdce. Východní fasáda do zahrady na úrovních 1PP a 1NP disponuje francouzskými okny, která propojují interiér s exteriérem. Okna ve 2NP východní fasády jsou naopak menších rozměrů a mají rámy schované pod dřevěným podkladem fasády.

Konstrukce

V rámci přestavby objektu se snažíme maximálně využívat stávající konstrukce, pokud to jejich stav dovolí. Hlavní nosnou konstrukci tvoří obvodové zdivo. Předpokládáme, že krov se podaří zachovat. Obvodové stěny 2NP jsou tvořeny dřevěným obkladem s minerální izolací. Navrhujeme obytné podzemní podlaží, které vybíhá z terénu do zahrady. Střechu této vybíhající části tvoří terasa s přístřeškem podél celé délky východní fasády.