Rezidence Mánes

Grafický návrh značky a fasády. Nerealizováno.
Značka, logo a fotografie v katalogu dodány zadavatelem.
Rozměr katalogu – 350 x 310 mm / 12 stran.
Pardubice 2015