Římské náměstí Brno

revitalizace prostoru náměstí
Brno 
ideová architektonická soutěž 2010
vyhlašovatel – Statutární město Brno

Dle našeho názoru jsou veřejné prostory města rozšířením užitných ploch uvnitř budov. Tyto prostory nesmí být prázdným místem bez života, ale měly by být naplněny ději a lidmi. V našem návrhu vytváříme veřejný prostor jako interiér, se kterým se lidé obvykle dokáží lépe ztotožnit, užívat ho a žít v něm. Před vlastní prací s veřejným interiérem jsme vytyčili jeho hranice také pomocí tří nových staveb opírajících se o volné štítové stěny.

Důležitým prvkem každého interiéru je vytvoření celistvého dojmu. Proto jednotný a výrazný povrch, koberec, který prostor vizuálně sjednotí a spolu s atypickými prvky mobiliáře navozuje atmosféru interiéru pokoje. Dva objekty uprostřed interiéru vyrůstající z povrchu jsou nejen vizuální součástí veřejného prostoru, ale zároveň jej rozšiřují a absorbují. S nadsázkou by se dalo říci, že dané řešení je návrhem interiéru bytu 2+kk s chodbou, obývacím pokojem a dětskou hernou.