Sauna

návrh sauny s terasou
Třebosice
klient – soukromá osoba 
studie 1/2016