Strategie pro kulturu

Brožura – Strategie pro kulturu a kreativitu Pardubic
80 stran / dvoubarevná kombinace (červená a modrá) 
zadavatel – Statutární město Pardubice