Šumný HK

Před výpravou do knihovny je dobré si zjistit otvírací dobu ... tak přišel první na řadu most. Doporučujeme si poskočit, krásně zní! A knihovna? Jsou prostě realizace, které potěší a které méně ....