TICP – grafika exteriér

Turistické informační centrum Pardubice
Řešení vstupní části + grafika výkladců – časová linka
2013