Územní plán 2015 – web

Tvorba prezentace a brožury před zahájením prací na územním plánu města Pardubic
Návrh webových stránek
2011