Územní plán 2015

Tvorba prezentace a brožury před zahájením prací na územním plánu města Pardubic + pozvánky, samolepky, placky a návrh webových stránek
2011