velká fatra 2013

vysokohorská procházka u východních sousedů na větrné hůrce