VZ – DPMP 2014

Výroční zpráva Dopravního podniku města Pardubic za rok 2014.
Téma – Za měsíc ze Země až na Měsíc.
Spolupráce – Aleš Mach 
Pardubice 2015