VZ – DPMP 2015

Výroční zpráva Dopravního podniku města Pardubic za rok 2015.
Téma – výročí 65 let DPMP.
Fotografie – Jan Jirásek
Pardubice 2015