VZ – DPMP 2016

Výroční zpráva Dopravního podniku města Pardubic za rok 2016.
Téma – multimodální uzel.
Vizualizace – Med & Pavlík Architekti
Pardubice 2017