Za měsíc na Měsíc – video

Animovaný film k 65-letému výročí založení Dopravního podniku města Pardubic
Graphic Design
Animation – Aleš Mach / nutnyzlo.cz
odkazMusic / Václav Horáček
Pardubice 2015