Za měsíc na Měsíc

Plakát pro Dopravní podnik města Pardubic. 
Plakáty velikosti 1100 x 1800 mm.
2014